Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła?

gwarancja jakości

 

Darmowa dostawa od 150zł

Regulamin

 Regulamin sklepu Gardens4You.pl

  Postanowienia ogólne

1)      Sklep internetowy Gardens4you dostępny pod adresem https://gardens4you.pl/ prowadzony jest przez Jacka Majchrzak prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.W. MJJM Jacek Majchrzak z siedzibą 62-023 Szczytniki, ul. Cicha 16, NIP 7831036263, REGON 301729610 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzącą działalność gospodarczą pod adresami: 62-010 Pobiedziska, ul. Władysława Jagiełły 18 oraz 62-023 Szczytniki, ul. Szczególna 40

2)      Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do klientów indywidualnych, jak i do przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego i udostępniany jest nieprzerwanie na stronach sklepu internetowego.

3)      Sklep internetowy Gardens4you prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej www.gardens4you.pl, a także za pomocą poczty elektronicznej na adres sklep@gardens4you.pl lub telefonicznie: +48 691 07 67 27

4)      Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia składane telefonicznie oraz pocztą elektroniczną przyjmowane są w dni robocze w godzinach 10.00 – 16.00. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone

5)      Wszystkie produkty oferowane w sklepie Gardens4you są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6)      Wszystkie ceny towarów podane w sklepie internetowym Gardens4you są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny poszczególnych produktów nie zawierają kosztów dodatkowych, całkowita wartość z zamówienia wraz z kosztami dostawy oraz ewentualnymi kosztami dodatkowymi prezentowana jest w sposób jednoznaczny w podsumowaniu ZAMÓWIENIA.

7)       Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

 Zamówienie

1)      Do każdego zamówienia jest wystawiany paragon fiskalny bądź na prośbę Klienta faktura VAT.

2)      Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych adresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu, pod którymi będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

3)      Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

4)      W przypadku produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz. U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), zamówienia oraz nabycia środków ochrony roślin mogą dokonać jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2013 poz. 455 ze zm.).

5)      Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 3-4, chyba że w opisie danego produktu podano dłuższy termin realizacji zamówienia. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu. Powyższe terminy nie uwzględniają czasu dostawy podanego przy formach transportu.

6)      Mimo dołożenia należytej staranności w ofercie prezentowanej na www.gardens4you.pl mogą pojawić się błędy, które jednak nie mogą być podstawą do podnoszenia roszczeń wobec sprzedawcy. W razie wątpliwości dotyczących oferty prezentowanej na stronach sklepu www.gardens4you.pl należy kontaktować się ze sprzedawcą.

Płatności

1)      Możliwe są następujące formy płatności:

 • Płatność gotówką lub kartą kredytową przy odbiorze osobistym
 • Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki
 • Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony w mBank S.A. pod numerem rachunku: 28 1140 2004 0000 3702 7420 1444
 • Przelew on-line Shoper

2)      Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot

 • informacje o możliwych aktualnych sposobach płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Sposoby płatności”

3)      Dodatkowe koszty zależne są od wybranej opcji transportu oraz formy płatności i prezentowane są w podsumowaniu zamówienia oraz w części regulaminu dotyczącego transportu.

4)      W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką/kartą kredytową przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności najpóźniej w momencie odbioru towaru.

Dostawa

1)      Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2)      Sklep oferuje następujące sposoby dostawy produktów:

 • Przesyłka pocztowa
 • Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa
 • Odbiór w paczkomacie InPost
 • Odbiór osobisty w sklepie

3)      Koszt dostawy zaprezentowane są w zakładce Czas i koszty dostawy

Rękojmia i reklamacje

1)      Klient ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

2)      Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną tj. niezgodność rzeczy z umową sprzedaży lub prawną tj. gdy zakupiona rzecz jest własnością osoby trzeciej, jest obciążona prawem osoby trzeciej lub cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nią w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

3)      Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.

4)      W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

5)      Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać w następujący sposób:

 • Za pomocą poczty elektronicznej na adres: sklep@gardens4you.pl
 • Pisemnie na adres sklepu: P.W. MJJM ul. Szczególna 40, 62-023 Szczytniki

6)      Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

7)      Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sprzedawcy. Reklamacja Klienta powinna zawierać krótki opis reklamacyjny. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony wedle wyboru Klienta podanego przy składaniu reklamacji.

8)      Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę:

 • Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
 • Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.

Odstąpienie od umowy

1)      Klientowi, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.

2)      Uprawnienie powyższe nie przysługuje Klientowi w następujących przypadkach:

 • świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy
 • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 • umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Klienta,
 • szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
 • umów, w których Klient wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji - prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

3)      Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Klienta drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki.

4)      Wzór oświadczenia do pobrania tutaj.

Klient, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.

5)      Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Klient.

6)      Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7)      Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

8)      Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.

9)      W przypadku gdy Klient wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób przesyłki dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10)   Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

11)   Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Klientów nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową.

Ochrona danych osobowych

1)      Klient, wypełniając Formularz rejestracji i zakładając Konto, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883).

2)      Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w §1 pkt 4 niniejszego Regulaminu.

3)      Dane osobowe Klienta nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, bez uzyskania jego wyraźnej zgody.

4)      Klient ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Sprzedawcy. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl